نرخ پرواز مشهد به همدان برای تاریخ ۹۶/۲/۱۹ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز