نرخ بلیط نجف به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۷/۴ (برای محرم) به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۳۴۳۰۰۰ تومان (سیصد و چهل و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز