نرخ بلیط نوشهر به مشهد برای تاریخ ۹۶/۶/۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۱۰ به مبلغ ۱۹۲۰۰۰ تومان (یکصد و نود و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز