نرخ پرواز همدان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۶/۱۱ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۱:۲۰ به مبلغ ۲۸۶۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز