قیمت بلیط همدان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۵/۲۴ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۱:۲۰ به ملبغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز