نرخ پرواز همدان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز