پرواز استانبول به تهران برای تاریخ دوم فروردین ۹۶ روز چهار شنبه ساعت ۱۷:۱۵ غروب با پرواز شرکت هواپیمایی قشم ایر با قیمت ۳۵۶,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر استانبول به تهران