پرواز استانبول به تهران برای تاریخ سوم فروردین ۹۶ روز پنج شنبه ساعت ۲۱:۴۰ شب با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت ۶۹۶,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر استانبول به تهران