پرواز استانبول به تهران برای تاریخ هشتم فروردین ۹۶ روز سه شنبه ساعت ۲۱:۳۰ شب با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت ۸۰۱,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر استانبول به تهران