نرخ بلیط پرواز اهواز به رشت به صورت سیستمی برای تاریخ ۹۶/۱/۲۹ با پرواز نفت برای ساعت ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۲۴۵۰۰۰ تومان(دویست و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز