پرواز اهواز به مشهد برای تاریخ یکم اسفند ۹۵ روز یکشنبه ساعت ۱۶:۱۵ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت ۲۳۱,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت ارزان پرواز اهواز به مشهد , پرواز اهواز به مشهد