پرواز اهواز به مشهد برای تاریخ بیست و هشتم بهمن ۹۵ روز پنج شنبه ساعت ۱۵:۰۰ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت ۲۱۱,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت ارزان پرواز اهواز به مشهد , پرواز چارتر اهواز به مشهد