پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ یکم فروردین ۹۶ روز سه شنبه ساعت ۱۴:۰۰ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت ۲۸۶,۵۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر تبریز به مشهد