پرواز تهران به استانبول برای تاریخ پنجم اسفند ۹۵ روز پنج شنبه ساعت ۱۸:۰۰ شب با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت ۴۰۵,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر تهران به استانبول