پرواز تهران به استانبول برای تاریخ بیست و هشتم بهمن ۹۵ روز پنج شنبه ساعت ۱۹:۴۵ شب با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت ۳۵۱,۰۰۰ تومان می باشد.

پرواز تهران به استانبول , قیمت مناسب , پروازی مطمعن