پرواز تهران به استانبول برای تاریخ بیست و پنجم اسفند ۹۵ روز چهار شنبه ساعت ۰۸:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت ۸۰۵,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر تهران به استانبول