پرواز تهران به استانبول برای تاریخ سوم فروردین ۹۶ روز پنج شنبه ساعت ۰۰:۳۰ بامداد با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت ۹۵۱,۴۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی تهران به استانبول