پرواز تهران به استانبول برای تاریخ هشتم فروردین ۹۶ روز سه شنبه ساعت ۰۸:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت ۶۱۱,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر تهران به استانبول