پرواز تهران به اهواز برای تاریخ نهم فروردین ۹۶ روز چهار شنبه ساعت ۰۶:۳۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت ۱۴۶,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر تهران به اهواز