پرواز تهران به اهواز برای تاریخ دهم فروردین ۹۶ روز پنج شنبه ساعت ۰۶:۵۵ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت ۱۵۱,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر تهران به اهواز