پرواز تهران به تبریز برای تاریخ بیست و پنجم اسفند ۹۵ روز چهار شنبه ساعت ۱۰:۴۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت ۱۶۱,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر تهران به تبریز