پرواز تهران به شیراز از برای تاریخ ۹۵/۰۹/۰۹ روز سه شنبه ساعت ۱۷:۴۵ شب با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت ۱۳۷,۵۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به شیراز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن