پرواز تهران به شیراز برای تاریخ یازدهم فروردین ۹۶ روز جمعه ساعت ۱۳:۰۰ ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت ۱۱۱,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر تهران به شیراز