پرواز تهران به مشهد برای تاریخ یازدهم فروردین ۹۶ روز جمعه ساعت ۱۷:۲۰ غروب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت ۸۲,۲۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر تهران به مشهد