پرواز تهران به مشهد برای تاریخ هشتم فروردین ۹۶ روز سه شنبه ساعت ۱۹:۳۰ شب با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت ۱۳۱,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر تهران به مشهد