پرواز تهران به یزد برای تاریخ ۹۵/۰۹/۱۸ روز پنج شنبه  ساعت ۲۰:۴۵ شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت ۱۵۵,۴۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به یزد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن