پرواز شیراز به تهران برای تاریخ یازدهم فروردین ۹۶ روز جمعه ساعت ۱۳:۵۰ ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی قشم ایر با قیمت ۱۹۱,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر شیراز به تهران