پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ بیست و هشتم بهمن ۹۵ روز پنج شنبه ساعت ۱۷:۱۵ غروب با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت ۱۸۶,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت ارزان پرواز شیراز به مشهد , پرواز چارتر شیراز به مشهد