پرواز مشهد به اصفهان برای تاریخ ۹۵/۱۰/۰۸ روز چهار شنبه ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت ۱۷۰,۶۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اصفهان , قیمت مناسب , پروازی مطمعن