پرواز مشهد به اصفهان برای تاریخ هشتم فروردین ۹۶ روز سه شنبه ساعت ۲۳:۳۰ شب با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت ۱۸۶,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر مشهد به اصفهان