پرواز مشهد به اهواز برای تاریخ سیزدهم فروردین ۹۶ روز یک شنبه ساعت ۰۸:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت ۲۵۱,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر مشهد به اهواز