پرواز مشهد به تبریز برای تاریخ هفتم فروردین ۹۶ روز دو شنبه ساعت ۲۰:۳۰ شب با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت ۳۰۶,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر مشهد به تبریز