پرواز مشهد به تبریز برای تاریخ هشتم فروردین ۹۶ روز سه شنبه ساعت ۰۹:۳۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت ۲۹۶,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر مشهد به تبریز