پرواز مشهد به تبریز برای تاریخ یازدهم فروردین ۹۶ روز جمعه ساعت ۰۷:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت ۲۵۱,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر مشهد به تبریز