پرواز مشهد به تهران برای تاریخ هشتم فروردین ۹۶ روز سه شنبه ساعت ۲۳:۰۰ شب با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت ۱۵۱,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر مشهد به تهران