پرواز مشهد به شیراز برای تاریخ یکم فروردین ۹۶ روز سه شنبه ساعت ۰۹:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت ۲۰۶,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر مشهد به شیراز