نرخ پرواز مشهد به یزد دز تاریخ ۹۶/۱/۲۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۹:۲۵ به مبلغ ۱۱۵۰۰۰ تومان (یکصد و پانزده هزار تومان) می باشد.
قیمت بلیط پرواز مشهد به یزد در همین تاریخ با هواپیمایی تابان به صورت چارتری در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
همچنین برای همین پرواز در همن تاریخ با هواپیمایی آت ابه صورت چارتری
در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۱۸۰۰۰ تومان (یکصد و هجده هزار تومان) می باشد.
لذت پرواز با آنیل پرواز