پرواز مشهد به زاهدان برای تاریخ ۹۵/۰۹/۲۹ روز دو شنبه ساعت ۱۲:۱۵ ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت ۱۳۳,۲۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به زاهدان , قیمت مناسب , پروازی مطمعن