پرواز مشهد به زاهدان برای تاریخ ۹۵/۱۰/۲۰ روز دو شنبه ساعت ۱۲:۱۵ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت ۱۷۱,۳۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به زاهدان , قیمت مناسب , پروازی مطمعن