پرواز مشهد به شیراز برای تاریخ بیست و هشتم بهمن ۹۵ روز پنج شنبه ساعت ۱۷:۴۰ غروب با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت ۱۷۸,۸۰۰ تومان می باشد.

پرواز مشهد به شیراز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن