پرواز مشهد به شیراز برای تاریخ یازدهم اسفند ۹۵ روز چهار شنبه ساعت ۱۷:۵۰ غروب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت ۱۵۵,۴۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی مشهد به شیراز