پرواز مشهد به نجف برای تاریخ بیست و هشتم بهمن ۹۵ روز پنج شنبه ساعت ۰۵:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت ۴۷۹,۰۰۰ تومان می باشد.

پرواز چارتر مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن