پرواز مشهد به کیش برای تاریخ بیست و هشتم بهمن ۹۵ روز پنج شنبه ساعت ۱۵:۴۵ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت ۲۰۸,۵۰۰ تومان می باشد.

پرواز مشهد به کیش , قیمت مناسب , پروازی مطمعن