پرواز نجف به تهران برای تاریخ ۹۵/۱۰/۲۲ روز چهار شنبه ساعت ۱۱:۱۵ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت ۴۱۱,۰۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به تهران  , قیمت مناسب , پروازی مطمعن