نرخ پرواز چابهار به تهران برای تاریخ ۹۶/۱/۲۶ به صورت چارتری کاسپین در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

همچنین در همین تاریخ قیمت بلیط چابهار به تهران به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۲۰ به مبلغ های ۲۶۲۰۰۰ تومان (دویست و شصت و دو هزار تومان) و ۴۵۳۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز