پرواز آفری مشهد به نجف برای آبان ماه ۹۷ ویژه اربعین حسینی با هواپیمایی ماهان ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۱۸۱۵۰۰۰تومان هست.

همچنین می توانید برای دریافت قیمت های بیشتر با ما تماس بگیرید.