شروع پروازهای تهران به دنیزلی با هواپیمایی معراج رفت و برگشت به صورت مستقیم و بدون استاپ هر هفته شنبه ها رفت ساعت ۲۲:۴۵ و برگشت یکشنبه ها ساعت ۲:۴۰ بامداد بلیط چارتر دنیزلی