نرخ پرواز کاشان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۶ به صورت چارتری

با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.

قیمت‌های بیشتر در وبسایت آنیل پرواز

لذت پرواز با آنیل پرواز