نرخ پرواز کرمانشاه به تهران برای تاریخ ۹۶/۹/۸ به صورت زیر می باشد:

  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۰۸۰۰۰ تومان (یکصد و هشت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۵۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی در  ساعت ۱۴:۵۵ به مبلغ ۱۹۹۰۰۰ تومان (یکصد و نود و نه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۷:۰۵ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز