نرخ پرواز کرمانشاه به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۱ (ویژه مبعث) به صورت سیستمی با هواپیمایی معراج در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۱۶۸۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هشت هزار تومان) و به صورت چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز